Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacjach pozarządowych
Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Opracowanie zbiorowe

Kodeks dobrych praktyk adresowany jest do krajowych organizacji społecznych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności należą do nich: fundacje, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, organizacje z obszarów wiejskich i małych miejscowości, organizacje eksperckie typu think-tank, organizacje seniorów, organizacje osób niepełnosprawnych oraz organizacje mniejszości narodowych i etnicznych. Celem kodeksu jest stworzenie spójnych wytycznych pomocnych we wdrożeniu w każdej organizacji pozarządowej podstawowych zasad ochrony danych osobowych, m.in. zasady rozliczalności, zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również spełnienia obowiązku informacyjnego wobec poszczególnych osób, których dane osobowe organizacja pozarządowa przetwarza jako ich administrator lub podmiot przetwarzający.

 

Kodeks zawiera projekty klauzul informacyjnych dostosowanych do poszczególnych procesów przetwarzania najczęściej występujących w organizacjach. Określa również procedury zbierania danych osobowych. W kodeksie zaproponowano środki zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych i wiele innych. Wśród podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych opisano przede wszystkim uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pod kątem celów statutowych organizacji pozarządowych, przypadki konieczne do pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) a także podstawy prawne przetwarzania w procesie zbierania funduszy (fundrisingu). Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych opisujące w szczególności uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pod kątem celów statutowych organizacji pozarządowych, przypadków koniecznych do pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kodeks opisuje również typowe, najczęściej stosowane w działalności organizacji pozarządowych, procesy przetwarzania, jak np. wpłaty od darczyńców, działania na rzecz podopiecznych, beneficjentów, współpraca z wolontariuszami.

 

Ze wstępu do książki