Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?
Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?

Opracowanie zbiorowe

Model Zarządzania Przedsiębiorstwem Społecznym „BINGO”, który w profesjonalny, a jednocześnie przystępny sposób podaje gotowe rozwiązania na skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową. Jest to pierwsze w Polsce, kompleksowe i praktyczne zestawienie elementów niezbędnych dla zapewnienia trwałości, efektywności i skuteczności działania stowarzyszeń i fundacji, będących w dyspozycji osób zarządzających organizacją. Autorzy ukazują cztery obszary istotne dla funkcjonowania organizacji, tj. rozwój i doskonalenie organizacji, rozwój kompetencji zespołu zarządzającego, zarządzanie finansami, komunikowanie i kształtowanie relacji, których zrozumienie i właściwe kreowanie gwarantuje sukces każdej organizacji.

Publikacja jest zaktualizowaną w 2020 roku wersją pierwszego wydania z 2014 roku.