Przygotowanie młodzieży szkolnej do budowania społeczeństwa obywatelskiego
Przygotowanie młodzieży szkolnej do budowania społeczeństwa obywatelskiego

Krystyna Chałas, Iwona Szewczak

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczno-projektowy. Wyróżniono dwa wiodące problemy badań empirycznych:
– jak przedstawiają się obszary aktywności badanej młodzieży szkolnej w perspektywie budowania społeczeństwa obywatelskiego;
– jaka jest struktura stowarzyszeń i fundacji na terenie województwa lubelskiego, działających na rzecz młodzieży w perspektywie integralnego rozwoju.
Odpowiedź na pierwsze pytanie uzyskano metodą sondażu diagnostycznego przy pomocy kwestionariusza ankiety. Badaniami objęto 561 uczniów klas maturalnych z liceum i techników z województwa lubelskiego. Źródłem odpowiedzi na drugie pytanie jest analiza celów działania stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz młodzieży. Podstawowym celem części projektowej była odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zbudować pedagogiczną koncepcję przygotowania młodzieży szkolnej do budowania społeczeństwa obywatelskiego?

Autorki