Raport o stanie polskich miast. Partycypacja publiczna
Raport o stanie polskich miast. Partycypacja publiczna

Opracowanie zbiorowe do redakcją Pawła Pisteloka i Borysa Marteli

Mamy do czynienia z raportem wyjątkowym, ponieważ referującym bardzo szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze i opartym na bogatym materiale empirycznym. Po pierwsze, dane do tej publikacji zostały zgromadzone w trakcie badań, które można bez mała określić badaniami całkowitymi. […] Po drugie, obok badań ilościowych przeprowadzono również pogłębione analizy jakościowe wybranych przypadków (case study), do których wybrano przypadki niebanalne i w sposób nieschematyczny potraktowano. Po trzecie, analizowano również materiały zastane (m.in. strony internetowe), sięgnięto do raportów z innych badań, umiejętnie wplatając je w referowane zagadnienia. I wreszcie po czwarte, nie poprzestano tylko na deklaracjach osób wypełniających ankiety, ale otrzymane rezultaty zestawiono z informacjami zgromadzonymi w inny sposób.

Z recenzji dr hab. Anety Krzewińskiej, prof. UŁ