Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016
Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Główny Urząd Statystyczny systematycznie rozwija badania statystyczne z zakresu gospodarki społecznej. Publikacja Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016 przygotowana przez zespół pracowników Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz Wydziału Badań i Analiz Gospodarki Społecznej Departamentu Badań Społecznych GUS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców na informacje dotyczące potencjału społeczno-ekonomicznego sektora non-profit, który zgodnie z zasadą pomocniczości może być ważną zbiorowością podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług społecznych w Polsce.

Usługi społeczne dostarczane przez organizacje non-profit zostały scharakteryzowane w rozdziałach prezentujących następujące dziedziny: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społecznozawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport. W każdym rozdziale uwzględnione zostały dwie perspektywy – międzysektorowa oraz wewnątrzsektorowa. Do opracowania publikacji wykorzystano dane z badania Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe, realizowanego na formularzu SOF-1 oraz z innych badań statystyki publicznej i administracyjnych źródeł danych.

Z przedmowy