Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego
Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego

Nowelizowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uporządkowała współpracę między instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi i dała możliwość tworzenia zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczym, jak rady działalności pożytku publicznego (RDPP), składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu. To właśnie RDPP z racji swojej funkcji i kompetencji, jakie daje im ustawa o pożytku, są niezwykle ważnym instrumentem w tworzeniu i wzmacnianiu dialogu obywatelskiego i kreowaniu polityk publicznych na wszystkich poziomach […]

Umocowanie RDPP w ustawie o pożytku jest ważnym krokiem w budowaniu dialogu obywatelskiego, jednak zapisy ustawy dotyczące RDPP dają dużą elastyczność w ich tworzeniu i funkcjonowaniu. Konsekwencją jest różna jakość ich funkcjonowania – w wielu miejscach rady działają mało efektywnie. […] Zatem przygotowanie standardów porządkujących pracę rad stało się koniecznością. Mają one spełniać rolę edukacyjnego przewodnika wskazującego dobre rozwiązania, czyli właśnie swoistego drogowskazu. Do pracy nad treścią standardu zostali zaproszeni członkowie RDPP, przedstawiciele strony pozarządowej i samorządowej z 12 województw, łącznie ponad 100 ekspertów, którzy pracowali w trzech grupach (w każdej z nich przedstawiciele 4 województw).

Grupy ds. standardów pracowały przede wszystkim na spotkaniach regionalnych, ale też ogólnopolskich, gdzie wspólnie konfrontowano wypracowane przez siebie treści. To właśnie spotkania przedstawicieli 12 województw wpłynęły na ostateczny kształt tej publikacji. Wielokrotnie ich prace bywały burzliwe i wzbudzały emocje. Jednym z takich elementów była np. kwestia tego, czy pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych powinni być członkami RDPP czy nie? Kiedy wydawało się, że pewne elementy standardu są już gotowe, pojawiały się kolejne wątpliwości i niejasności. Padały pytania, które zmieniały kierunek myślenia. Niejednokrotnie wynikało to z tego, że każdy z ekspertów miał inne, własne doświadczenia.

Dyskusji i wątpliwości było dużo, jednak wspólnymi siłami, pod czujnym okiem moderatorów wypracowaliśmy dokument, który Państwu przedstawiamy. Nie jest on sztywny i niezmienialny, nie zawiera gotowego remedium na problemy każdej rady działalności pożytku publicznego. Pragnę podkreślić raz jeszcze, że standardy mają charakter edukacyjny, są przewodnikiem, wskazówką na drodze do zwiększania efektywności pracy.

Ewa Gałka, ze wstępu do książki