Szlakiem Mateczników Polskości cz. 2
Szlakiem Mateczników Polskości cz. 2

Album został wydany z okazji 6. rocznicy I Zjazdu Mateczników Patriotyzmu i Kultury. To opracowanie albumowe stanowi kontynuację prezentacji, historii powstania i lokalizacji na mapie Polski kolejnych Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Opisane obiekty to głównie mateczniki prywatne, pozbawione wyraźnej komercji. W albumie znalazły się także mateczniki typu Izb Regionalnych, zakładane i prowadzone przez towarzystwa regionalne lub fundacje, w oparciu o własne finansowanie i samodzielność programową.