Uniwersytety ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami
Uniwersytety ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Tomasza Maliszewskiego i Małgorzaty Rosalskiej

Pierwszą myślą, jaka pojawiła się podczas czytania recenzowanej monografii Uniwersytety ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami pod redakcją naukową Tomasza Maliszewskiego i Małgorzaty Rosalskiej, była myśl o ciągle trwającym wykluczaniu i selekcji społecznej, którymi na gruncie polskich nauk humanistycznych i społecznych zajmują się/zajmowali się m.in. Zbigniew Kwieciński. To właśnie w tym kontekście wykluczania i selekcji odczytywałem recenzowany tekst […]

Publikacja jest udaną próbą dokumentacji recepcji założeń społecznych i oświatowych Mikołaja Frederika Severina Grundtviga i jego skandynawskich następców w polskiej myśli pedagogicznej oraz prezentacji kluczowych kierunków praktycznej realizacji idei uniwersytetu ludowego w naszym kraju. Całość jest przeniknięta myślą Jana Amosa Komeńskiego, który w Wielkiej dydaktyce napisał, że „Do szkół należy ściągać nie tylko bogaczy i dostojników, ale wszystkie na równi: szlachetne urodzone i niskiego pochodzenia, bogate i ubogie, chłopców i dziewczęta, z miast i miasteczek, osiedli i wsi”.

Treść monografii została podzielona na pięć odrębnych części, na które składa się wstęp Tomasza Maliszewskiego i Małgorzaty Rosalskiej i 20 autorskich tekstów ukazanych w szerokiej perspektywie, ponieważ mamy tu teksty historyków oświaty, teoretyków wychowania, socjologów, pedagogów praktyków, jak również działaczy oświatowych.

Z recenzji  Macieja Jabłońskiego zamieszczonej w „Roczniku Andragogicznym”, nr 23, 2016 rok.