Uniwersytety Ludowe w Polsce do 1989 roku. Antologia tekstów źródłowych
Uniwersytety Ludowe w Polsce do 1989 roku. Antologia tekstów źródłowych

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom nowej serii wydawniczej „Metoda uniwersytetów ludowych”. Została ona zainicjowana w ramach realizacji zadania „Rozwój Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych”, które uzyskało finansowanie w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Publikacja ma charakter antologii i pomyślana została jako wybór tekstów źródłowych, dotyczących uniwersytetów ludowych, przygotowanych przez polskich autorów, które powstawały na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci od końca lat 60. XIX stulecia do lat 80. ubiegłego wieku.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetow Ludowych