Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?
Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?

Opracowanie zbiorowe

Wielokrotnie w długiej historii ruchu uniwersytetów ludowych stawiano pytanie o aktualność jego idei: uczenia holistycznego, dialogicznego i praktycznego w silnym związku z naturą i otoczeniem społecznym. Ta idea broni się także w XXI wieku, czego dowodzą autorzy książki Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?

Książka jest wartościowym wielogłosem specjalistów z różnych dziedzin związanych z ideą i praktyką uniwersytetów ludowych w różnych krajach Europy na temat wyzwań współczesności – zmian klimatycznych, analfabetyzmu funkcjonalnego, uczenia się dorosłych pod dużą presją czasu i różnorodnych oczekiwań. Książka inspiruje do refleksji na temat życia w XXI wieku oraz pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK