Wolontariat pracowniczy  w praktyce
Wolontariat pracowniczy w praktyce

Wolontariat pracowniczy ma już swoje tradycje w sektorze pomocy społecznej, na przykład w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Doceniany przez mieszkańców tych domów, podopiecznych placówek i ich kierownictwo, stanowi wielkie wyzwanie dla zaangażowanych w nim wolontariuszy i instytucji, w których są zatrudnieni. Autorką publikacji jest Katarzyna Lorecka, Manager ds. odpowiedzialności społecznej w Microsoft.