Wzory obywatelskości. Gry salonowe czy zwyczaje domowe?
Wzory obywatelskości. Gry salonowe czy zwyczaje domowe?

Publikacja pod redakcją Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala zawiera teksty, których treści składają się na wielowątkową analizę, zarówno kondycji samego społeczeństwa obywatelskiego, jak i stanu badań nad nim. Realizując to niełatwe zadanie, Autorzy eksplorowali poszczególne wątki teoretyczno-modelowe, metodologiczne, strukturalne, kulturowo-instytucjonalne, formalno-proceduralne, gospodarcze, polityczne i praktyczne. Zadaniu podołano i cel został osiągnięty. Wynik jest solidny, wsparty dotychczasowym dorobkiem badawczym grona autorskiego i zawiera trafne odniesienie do kluczowych zagadnień rozległego obszaru tematycznego w jego współczesności — bez rozpamiętywania, ale nie bez badawczej retrospekcji; bez niefalsyfikowalnych wróżb rozwojowych, za to z udokumentowaną naukowa predykcja.

Książka wzbogaca dyskusję naukową w ważnym i nieczęsto dobrze zagospodarowywanym obszarze analiz, a wysoka jakość opracowania sprawia, iż stanowi ono rzetelną wizytówkę badaczy zaangażowanych w projekt, redaktorów tomu oraz wydawnictwa naukowego.