XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych. Legnica 23-25 września 2018
XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych. Legnica 23-25 września 2018

Przedstawiciele polskich towarzystw regionalnych sfederowanych w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej spotykają się co cztery lata na kongresach Ruchu, aby zapoznać się z postępami myśli regionalistycznej i badań regionalistycznych oraz wymienić  doświadczenia czy pochwalić sukcesami i znaleźć rozwiązania problemów i trudności. Prezentowana książka zbiera dorobek XI Kongresu, który odbył się 23-25 września 2018 r. w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Przebiegał on pod hasłem: Małe ojczyzny w ojczyźnie wielkiej. Polski ruch regionalny w stuleciu odzyskania niepodległości.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do przypomnienia wkładu polskiego ruchu regionalistycznego w urzeczywistnianie dążeń niepodległościowych oraz w budowanie odrodzonej państwowości. Ale głównym celem Kongresu był namysł nad rolą ruchów regionalnych w kształtowaniu nowoczesnego oblicza małych ojczyzn składających się na dobro wspólne ojczyzny wszystkich Polaków. W części naukowej Kongresu wygłoszono osiem referatów plenarnych oraz przeprowadzono dwie dyskusje panelowe.