Debata i promocja książki wydanej przez NIW-CRSO

8 marca, 2024

debata

 

 

6 marca o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, odbyła się debata „(R)ewolucja polityki państwa względem społeczeństwa obywatelskiego?”, której towarzyszyła promocja książki wydanej przez NIW-CRSO pt.: „Odporność i rozwój? Polski sektor obywatelski po 20 latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, pod redakcją Wojciecha Kaczmarczyka, Przemysława Jaśkiewicza oraz Konrada Burdyki. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy dotyczące społeczeństwa obywatelskiego w kontekście 20-lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wydarzeniu udział wzięli eksperci i członkowie Rady NIW-CRSO oraz Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

 

Debatę poprowadził dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, a wśród prelegentów znaleźli się: prof. Dariusz Gawin historyk idei, publicysta, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, prof. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, Anna Czyżewska, prezeska zarządu Federacji Mazowia, a także Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW-CRSO.

 

Spotkanie rozpoczęło się od słów Wojciecha Kaczmarczyka Dyrektora NIW-CRSO, który przypomniał jaka jest rola Instytutu, jak rozwijały się programy zarządzane przez instytut, oraz jak ważną rolę odgrywa dialog w funkcjonowaniu NIW-CRSO. „W końcówce 2017 roku powstał Narodowy Instytut Wolności, jako pierwsza tego rodzaju w Polsce instytucja, której głównym celem jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w naszym kraju. (…) Od samego początku funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności oprócz funkcji grantodawczej, wspierania poprzez przekazywanie środków publicznych organizacjom pozarządowym, postawiliśmy sobie za cel również, jako działalność wspierającą, ale niezwykle ważną, inspirowanie debaty o trzecim sektorze, zapraszanie gości, autorytetów… (…) do tego, aby rozmawiać o tym, co jest ważne dla organizacji pozarządowych”.

 

W trakcie debaty zostały poruszone tematy dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego, historii i specyfiki polskiego społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do programu „Samorządna Rzeczpospolita” NSZZ Solidarność z 1981, rywalizacji wśród organizacji pozarządowych, działalności organizacji pozarządowych we Francji i ich wpływu na polskie organizacje, roli samorządności, polaryzacji i indywidualizacji organizacji pozarządowych oraz współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną a w szczególności z samorządami.

 

Pełna relacja i nagranie z wydarzenia już niebawem na naszej stronie internetowej!