Debata „Obywatelskość aktywna: ideały, wzory, praktyki”

16 marca, 2023

Wczoraj w Pałacu Staszica – w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – odbyła się debata pt. „Obywatelskość aktywna: ideały, wzory, praktyki”,  poświęcona niedawno wydanym książkom na temat społeczeństwa obywatelskiego: „Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości” (pod redakcją Wojciecha Kaczmarczyka i Konrada Burdyki) oraz „Wzory obywatelskości. Gdy salonowe czy zwyczaje domowe?” (pod redakcją Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala).

 

Ożywiona dyskusja z udziałem Dyrektora NIW-CRSO Wojciecha Kaczmarczyka oraz uznanych socjologów i badaczy sektora obywatelskiego skupiła się m.in. na kwestii oddolnego społecznego zaangażowania, realizowanego w małych środowiskach lokalnych oraz silnie zakorzenionego w wartościach i więziach rodzinnych. Przykładów takiego zaangażowania uczestnicy doszukiwali się choćby w akcjach pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 

Podjęte w czasie debaty wątki oraz sformułowane pytania z pewnością stanowią inspirację do nowych przedsięwzięć badawczych i wydawniczych, jak również dowodzą potrzeby intensyfikowania współpracy między naukowcami a instytucjami publicznymi wspierającymi podmioty społecznie zaangażowane.