Debata ,,Standardy fundamentem merytorycznym i etycznym” z udziałem Dyrektora NIW

27 lutego, 2023

Organizacja Sieć SPLOT zorganizowała konferencję ,,Standardy fundamentem merytorycznym i etycznym”. W wydarzeniu wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

 

Spotkanie dotyczące standaryzacji w III sektorze miało charakter hybrydowy – odbywało się stacjonarnie w Centrum Szpitalna Warszawie oraz on-line. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności zabrał głos w ramach wystąpienia wprowadzającego.

 

Wyzwanie, jakie stoi przed trzecim sektorem to kształtowanie standardów instytucjonalnych, warunków do realizacji określonych zadań publicznych  w zakresie umów o pracę, ale także siedzib, sprzętu – mówił Wojciech Kaczmarczyk. Podkreślił, że ważna jest także współpraca między organizacjami.

 

– Myślę, że takim dużym wyzwaniem dla procesów standaryzacyjnych jest standaryzacja informacji, standaryzacja języka w organizacjach, komunikacji – taka, aby III sektor działał bardziej na bazie takich zasad kooperacji, współpracy – tłumaczył Dyrektor NIW.

 

Swoimi spostrzeżeniami podzielili się także m.in. dr Ewa Gałka – prezes PISOP, członkini zarządu Sieci SPLOT; Wioletta Gawrońska – członkini Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT; Jerzy Boczoń – specjalista ds. standaryzacji Sieci SPLOT.

 

W ramach konferencji odbyła się debata pt. ,,Szanse rozwojowe organizacji wsparcia w odniesieniu do zaprezentowanych obszarów do standaryzacji”. Uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztatach.