Dofinansowanie dodatkowych wniosków w konkursie PWRUL Priorytet 2 edycja 2020

31 grudnia, 2020

Prezentujemy wyniki konkursu PWRUL edycja 2020, w Priorytecie 2, podjęte po zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030”.

Nowelizacja Programu umożliwiła pełne wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w poszczególnych priorytetach. Dzięki temu, kolejne 10 wniosków otrzymało dofinansowanie w Priorytecie 2 Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych.

Łącznie w Priorytecie 2 dofinansowanie uzyskało 14 wniosków.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji

Lista wniosków rezerwowych