Dołącz do nas!

25 lutego, 2020

Poszukujemy osoby, która jest gotowa zaangażować się w realizację zadań w naszym Biurze Programów Horyzontalnych. Poza zaangażowaniem, niezbędna będzie bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność komunikacji z różnorodną grupą odbiorców. Biuro to odpowiada bowiem za całościowe wdrażanie programów wsparcia finansowego, które adresowane są do wszystkich organizacji sektora pozarządowego w Polsce, czyli Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO). Jest to okazja, by stać się członkiem zespołu pierwszej w Polsce instytucji, która kompleksowego wspiera społeczeństwo obywatelskie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 9 marca.

Główne zadania przewidziane na tym stanowisku to m.in.:

  • organizacja procesu zawierania umów w ramach realizowanych przez NIW-CRSO programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • organizacja pracy ciał kolegialnych działających w ramach realizowanych przez NIW-CRSO programów;
  • monitorowanie działań z realizacji zadań publicznych oraz uczestnictwo w kontroli dofinansowanych przez NIW-CRSO projektów;
  • weryfikacja sprawozdań cząstkowych i końcowych z realizacji zadań publicznych dofinansowanych przez NIW-CRSO.

Zainteresowane osoby powinny posiadać m.in.:

  • wykształcenie wyższe;
  • minimum 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych ze współpracą z sektorem pozarządowym;
  • znajomość przepisów, specyfiki i uwarunkowań dotyczących sektora pozarządowego;
  • znajomość ustawy o finansach publicznych;
  • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie m.in. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub związane z wdrażaniem otwartych konkursów ofert a także umiejętność tworzenia i redagowania tekstów oraz pism urzędowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 marca 2020 r.

Więcej informacji o rekrutacji do NIW-CRSO znajdziecie tutaj.

Pytania? Dzwońcie na 22 468 44 43.

Szczegółowe informacje o zadaniach, wymaganiach oraz procesie rekrutacji znajdziecie w pełnej treści ogłoszenia, która dostępna jest tutaj: Główny specjalista/starszy specjalista/specjalista w Biurze Programów Horyzontalnych (nr R2002)