Dołącz do naszego zespołu! Rekrutujemy na stanowisko: Główna księgowa/Główny księgowy NIW-CRSO

23 stycznia, 2019

Poszukujemy osoby, która jest gotowa podjąć się realizacji obowiązków Głównej księgowej/Głównego księgowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego.

NIW-CRSO jest rządową agencją wykonawczą, która m.in. umożliwia pozyskanie dotacji z budżetu państwa organizacjom pozarządowym.

Do głównych zadań na stanowisku należeć będzie prowadzenie rachunkowości NIW-CRSO zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych, sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową oraz kierowanie pracami Biura Księgowości i Rozliczeń Projektów. Ponadto będzie to:

  • opracowywanie projektu planu finansowego NIW-CRSO we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, a następnie wykonywanie budżetu;
  • sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych;
  • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych;
  • sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami podatku od osób fizycznych, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zapraszamy do rekrutacji na to stanowisko kandydatki/kandydatów, którzy spełniają m.in. wymagania określone  w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz posiadają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Dodatkowym atutem będzie m.in. doświadczenie w rozliczaniu dotacji z budżetu państwa.
Szczegółowe informacje o wymaganiach i zadaniach dostępne są w pełnej treść ogłoszenia: Główna księgowa/Główny księgowy (nr R1903) 

Więcej informacji o rekrutacji do NIW-CRSO jest dostępnych tutaj.
Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego 2019 r.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu 22 468 44 00.