Dołącz do zespołu Biura Organizacji Pożytku Publicznego!

8 stycznia, 2019

Rekrutujemy na stanowisko starszego specjalisty do spraw organizacji pożytku publicznego w Biurze Organizacji Pożytku Publicznego (nr R1828). Na zgłoszenia czekamy do 27 stycznia. 

Biuro Organizacji Pożytku Publicznego zajmuje się zagadnieniami związanymi z organizacjami pożytku publicznego, w tym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz bazą sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Poszukujemy osoby, która posiada m.in.:

  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w pracy w organizacjach pozarządowych,
  • dobrą znajomość przepisów związanych z organizacjami pożytku publicznego, w tym przede wszystkim ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o rachunkowości,

i będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • udzielanie odpowiedzi na zapytania organizacji pożytku publicznego, w tym w szczególności dotyczących sprawozdawczości i zamieszczania sprawozdań w internetowej bazie,
  • przygotowanie i aktualizowanie elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do organizacji pożytku publicznego oraz promujących ideę 1% podatku.

Więcej informacji o rekrutacji do NIW-CRSO znajdziecie tutaj.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 27 stycznia 2019 r.

Pytania? Dzwońcie na 601 901 144

Szczegółowe informacje o wymaganiach i zadaniach znajdziecie w pełnej treść ogłoszenia:

Starszy specjalista ds. organizacji pożytku publicznego (nr R1828)