Dołącz do zespołu, który realizuje nowe programy dla NGO

14 maja, 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko: specjalisty / starszego specjalisty w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (nr R1909), która m.in.:

  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie / wykształcenie wyższe w przypadku stanowiska specjalisty;
  • ma minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu programów dotacyjnych / grantowych, lub przy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, lub w pracy przy realizacji projektów w administracji publicznej,
  • zna specyfikę działania sektora NGO,
  • jest komunikatywna i dobrze czuje się w pracy zespołowej.

Jeśli spełniasz te warunki, zapraszamy do aplikowania! Do głównych zadań na stanowisku będą należeć:

  • realizacja działań związanych z obsługą programów (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030) na etapie przygotowania do wdrożenia (w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia otwartych konkursów dotacyjnych) oraz
  • obsługa procesów związanych z realizacją otwartych konkursów w ramach programów, w tym obsługa: procesu wyboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych, naborów wniosków w ramach organizowanych konkursów, oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 22 maja 2019 r.

Więcej informacji o rekrutacji do NIW-CRSO znajdziecie tutaj.

Pytania? Dzwońcie na 601 901 069

Szczegółowe informacje o wymaganiach i zadaniach znajdziecie w pełnej treści ogłoszenia: Specjalista/Starszy Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (nr R1909)