Drugi dzień IV Forum Wolontariatu – relacja

24 czerwca, 2022

Podczas drugiego dnia IV Forum Wolontariatu, 24 czerwca, odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Wolontariatu Korpusu Solidarności oraz debata pt. „Wyzwania stojące przed polskim wolontariatem – czego nauczyło nas doświadczenie pandemii covid-19 i kryzysu uchodźczego?”. Współorganizatorami wydarzenia była Kancelaria Prezydenta RP i NIW-CRSO.

 

Gośćmi Honorowymi Forum byli prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Anita Czerwińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej; Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Zebranych gości w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy przywitał Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Odczytał on list skierowany przez Prezydenta do wszystkich uczestników IV Forum Wolontariatu. Prezydent przekazał w nim słowa uznania za bezinteresowne zaangażowanie, wykraczające daleko poza najbliższe więzi rodzinne czy przyjacielskie. Pogratulował również wszystkim nagrodzonym w konkursach na Wolontariusza i Koordynatora Wolontariatu Roku Korpusu Solidarności w 2021 r.

 

Następnie głos zabrał prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, który rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia:

– Wolontariat to sól demokracji, a demokracja bez społeczników nie może dobrze funkcjonować – mówi.

 

W dalszej kolejności wicepremier przypomniał, że polskie państwo rozwinęło szereg instytucji i narządzi wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego: powstał Komitet ds. Pożytku Publicznego, powołano Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – instytucję zarządzającą siedmioma programami dotacyjnymi dla NGO, także w innych ministerstwach ustanowiono programy wspierające działalność organizacji pozarządowych

 

– Polskie państwo sukcesywnie wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywność wolontariacką obywateli, między innymi poprzez programy adresowane do organizacji pozarządowych. Jednym z takich programów jest Korpus Solidarności, który chcemy przekształcić i rozwinąć, tak aby było więcej wolontariuszy – mówił wicepremier Gliński.

 

W dalszej kolejności wystąpił Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który pokrótce przedstawił program Korpus Solidarności jako narzędzie, które dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy ma wymierny i realny wpływ na rozwój gospodarczy całego kraju.

 

Po oficjalnym otwarciu drugiego dnia Forum i przywitaniu gości, przyszła kolej na uroczyste wręczenie Nagród Wolontariatu Korpusu Solidarności za 2021 r.

 

Konkurs Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Konkurs ma za zadanie podkreślenie osiągnięć wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.

 

Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody w kategoriach:

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2021

  • I miejsce Aleksandra Żmijewska
  • II miejsce Marta Gawron
  • III miejsce Szymon Bobiński

Wyróżnienia:

  • Paulina Grzyb i Dominika Zemła, grupa wolontarystyczna „Pomocni NIE z przypadku, wolontariusze z wyboru”

Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021

  • I miejsce Bożena Noga
  • II miejsce Dorota Głazowska-Krzywdzik
  • III miejsce Ewa Kobyłecka

Wyróżnienia:

  • Ewelina Dziedzic, Ewelina Grzelak i Jadwiga Wąsik z grupy koordynatorek wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
  • Sandra Wawrzyniak

 

Po uroczystym wręczeniu dyplomów, wystąpił Chór Fundacji Ave. Artyści wykonali dwa utwory w aranżacji Jerzego Cembrzyńskiego.

 

Po występie odbyła się debata prowadzona przez Wojciecha Kaczmarczyka, dyrektora NIW-CRSO pt. „Wyzwania stojące przed polskim wolontariatem – czego nauczyło nas doświadczenie pandemii covid-19 i kryzysu uchodźczego?”. Wśród panelistów byli: Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Ilona Gosiewska, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen; ks. Mieczysław Puzewicz, inicjator powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, twórca Centrum Wolontariatu w Lublinie; Edyta Salnikow, Prezeska Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Wiceprezeska Fundacji Przestrzeń Lokalna.

 

– Wszystkie trudne sytuacje, w których się znaleźliśmy pokazują, że Polacy mają wolę pomagania – mówił minister Piotr Mazurek. – Państwa wsparcie jest bezcenne w nadzwyczajnych okolicznościach, ale potrzebne jest również na co dzień –  dodał Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej.

 

– Ostatnie kryzysy dobitnie pokazały, że Państwo Polskie przetrwa wyzwania, które wykraczają daleko poza codzienność, właśnie dzięki zaangażowaniu obywateli – mówił minister Siewiera.

 

Tego samego zdania był ks. Puzewicz, który dodał m.in., że nie można zmarnować takiego potencjału solidarności i energii społecznej. Swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że Państwo Polskie i organizacje obywatelskie czeka teraz ogromny wysyłek integracyjny, aby nie powtórzyć błędów zachodniej Europy.

 

IV Forum Wolontariatu zakończyło wręczenie nominacji na Ambasadora Korpusu Solidarności. Do tego grona dołączyła Ida Nowakowska-Herndon, znana prezenterka telewizyjna.

 

********

Forum Wolontariatu to cykliczne wydarzenie organizowane przez Korpus Solidarności, odbywające się raz do roku, począwszy od 2019 r. Wydarzenie dedykowane jest organizacjom, wolontariuszom, instytucjom i praktykom związanym z wolontariatem. Na uczestników zawsze czekają warsztaty, debaty, wizyty studyjne, które są wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy. Forum gromadzi wolontariuszy z całej Polski.

 

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych.