Dyrektor NIW-CRSO na Nowosolskim Forum Organizacji Pozarządowych

14 października, 2022

Przedstawiciele nowosolskich stowarzyszeń, fundacji, społecznicy, wolontariusze spotkali się z przedstawicielami rządu i samorządu. W Nowej Soli odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych. W wydarzeniu wziął udział także Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

 

Spotkanie było okazją do dyskusji o perspektywach rozwoju i kierunkach współpracy samorządu z NGO. Obecny na Forum Organizacji Pozarządowych Dyrektor Instytutu opowiedział o szerokiej ofercie Instytutu, który w tym roku świętuje piąte urodziny.

 

– Prace nad stworzeniem agencji rządowej dedykowanej tylko organizacjom pozarządowym i nad takim kompleksowym systemem wspierania trzeciego sektora w Polsce trwały od roku 2013, wspólnie z Panem Profesorem Piotrem Glińskim w radzie programowej Prawa i Sprawiedliwości takie prace były prowadzone i one zaowocowały po roku 2015, 2016 stworzeniem właśnie NIW-u, ale także stworzeniem całego pakietu propozycji programowych dla organizacji pozarządowych – powiedział Wojciech Kaczmarczyk.

 

Gospodarz wydarzenia – Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski zaznaczył, że działania miejskich organizacji pozarządowych są bardzo ważną częścią codziennego życia oraz przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych.

 

Wśród uczestników Forum był także Poseł Jacek Kurzępa, który podkreślił, jak ważna jest rola organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu sprawnej społeczności lokalnej.

 

W ramach Forum odbyły się sesje stolikowe, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele nowosolskich fundacji. Rozmawiano o instytucjonalnym wsparciu urodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych.