Dyrektor NIW-CRSO na Wschodnim Kongresie Młodych Liderów

19 maja, 2023

Panele dyskusyjne, debaty oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. W Lublinie odbył się Wschodni Kongres Młodych Liderów. Wydarzenie było okazją do dyskusji m.in.o Międzynarodowych Domach Spotkań. O wsparciu, na jakie mogą liczyć mówił Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Wschodni Kongres Młodych Liderów to wydarzenie organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw jako impreza towarzysząca Samorządowemu Kongresowi Trójmorza. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie osób młodych do uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości Polski, Europy i świata. To okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy organizacji z różnych państw europejskich.

 

Spotkanie odbyło się 17 maja 2023 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Dyskutowano na wiele różnych tematów. Uczestnicy rozmawiali m.in.o cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu przedsiębiorstwem, współpracy w regionie Europy Wschodniej a także o Międzynarodowych Domach Spotkań. W panelu dyskusyjnym pt. „Międzynarodowe Domy Spotkań – projekty międzynarodowe, wyzwania, problemywziął udział Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk, który mówił m.in. o wsparciu finansowym, na jakie w ramach rządowego programu zarządzanego przez Instytut mogą liczyć MDS-y.

 

Program został uruchomiony w 2021 roku i jest zaplanowany na 10 lat, kończymy w tym roku pierwszą 3-letnią fazę realizacji tego projektu. W ramach tej pierwszej fazy wsparcie uzyskało 10 Międzynarodowych Domów Spotkań – bardzo różnych – tych które już funkcjonują od wielu lat, tych które główną swoją działalność prowadziły na kierunku współpracy polsko-niemieckiej (…) Program umożliwił także tworzenie nowych Międzynarodowych Domów Spotkań, które podejmują współpracę na innych kierunkach – wschodnim, np. Instytut Suwerennej czy współpracę z naszymi południowymi partnerami – tłumaczył Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk. Podczas Kongresu zapowiedział, że Rządowy Program wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań będzie kontynuowany. Jesienią tego roku ma zostać ogłoszony konkurs na kolejną fazę realizacji projektów.

 

– Zgodnie z obecnym planem finansowym tego programu mamy do dyspozycji 2 mln 800 tys. zł rocznie, czyli w trzyletnim cyklu to jest ponad 8 mln zł do przekazania organizacjom pozarządowym. Program realizowany jest w ramach dwóch priorytetów. Pierwszy zakłada wsparcie już istniejących Międzynarodowych Domów Spotkań, drugi wsparcie nowopowstających. W każdym z tych priorytetów jest balans wparcia programowego, merytorycznego, działań statutowych Międzynarodowych Domów Spotkań i takiego wsparcia instytucjonalnego, wsparcia na rozwój zasobów ludzkich i zasobów materialnych – wyjaśnił Dyrektor NIW-CRSO.

 

Uczestniczący w panelu ks. dr Stefan Batruch, Prezes Zarządu Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży „Kultura Pojednania” podkreślał, że inicjatywa NIW-CRSO to strzał w dziesiątkę. Dzięki wsparciu z Instytutu wymiana młodzieżowa jest wzbogacona o ofertę działań integracyjnych np. dla społeczności ukraińskiej.

 

Dr hab. Robert Żurek – Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienie Europejskiego dodał, że program dedykowany MDS, którym zarządza NIW to m.in. wsparcie dla najdłużej działających Międzynarodowych Domów Spotkań: Krzyżowa, Nowy Staw, Kolbe. Dyrektor Zarządzający dodał też, że istotny jest fakt, że program powstał w szerokiej konsultacji ze środowiskiem. Wśród głównych celów Fundacji Krzyżowa są: porozumienie międzynarodowe, ale także wewnątrz wspólnoty oraz edukacja i włączanie młodych do działalności publicznej.

 

Patryk Szulak – Prezes Zarządu Instytut Suwerennej, przedstawiciel Podlaskiego Międzynarodowego Domu Spotkań przypomniał natomiast, że Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań umożliwia poszerzenie oferty placówek. Mówił, że Dom Podlaski organizuje zjazdy kresowe Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, Łotwa, Białoruś, Ukraina.

 

Biorąca udział w panelu, Agata Dziubińska-Gawlik – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw zwróciła uwagę, że Rządowy Program wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań jest elastyczny i umożliwia wsparcie działań w taki sposób, jak widzą je same organizacje.