„Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i włączania społecznego”- debata z udziałem Michała Rulskiego – Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO

27 września, 2022

O tym, jak planować proces edukacyjny, aby wspierał tworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz o ważnej roli organizacji pozarządowych, inicjatyw rządowych i biznesu w tym systemie rozmawiano podczas debaty „Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i włączania społecznego”. W wydarzeniu wziął udział Michał Rulski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

– Żadnych z tych celów, które sobie tutaj postawiliśmy, mówiąc o lepszej edukacji, wzroście gospodarczym i przede wszystkim włączaniu poszczególnych grup w te całe procesy nie da się osiągnąć bez synergii trzech sektorów – sektora państwowego, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Tego się nie da osiągnąć, więc to zaufanie trzeba budować, te mechanizmy też trzeba budować – mówił Michał Rulski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podkreślił również, że ważne jest otwarcie społeczności szkolnych na działanie z innymi, na współpracę, m.in. wolontariat, korzystanie z programów rządowych, praktyki w biznesie.

 

Budujące jest to, że mamy w społeczeństwie coraz więcej chęci, aby promować edukację. Wspomnieć należy m.in. Uniwersytety Ludowe, które mogą liczyć na wsparcie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, którego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności. – Jest bardzo duża świadomość ludzi, że muszą się non stop kształcić, muszą zdobywać nowe kompetencje. (…) To nie jest tylko przymus ekonomiczny, to jest element też pewnego samorozwoju – mówił Michał Rulski.

 

Wydarzenie „Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i włączania społecznego” odbyła się 14 września w Centralnym Domu Technologii w ramach cyklu CDTalks, czyli debaty o edukacji. Oprócz Michała Rulskiego, Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO wzięli w mniej udział: Kinga Pasternak – rzeczniczka prasowa Centrum GovTech; Michał Przymusiński – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji; Aleksandra Rodzewicz – ekspertka Forum edukacji włączającej woj. małopolskiego; Anna Sokołowska – Dyrektorka Centralnego Domu Technologii.