Edycja Lokalna 2020: wyniki oceny formalnej [Korpus Solidarności]

30 grudnia, 2019

Zachęcamy organizacje uczestniczące w konkursie Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z kartą oceny formalnej.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020”. Złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

Wyniki

W konkursie złożono 18 wniosków – wszystkie z nich uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków ocenionych formalnie – pdf

Lista wniosków ocenionych formalnie – xls

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji.

Odwołania

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji list oceny formalnej. Odwołanie wnosi się przy użyciu Generatora Wniosków (Systemu Obsługi Dotacji).