FIO 2019: karty oceny merytorycznej już dostępne!

Zachęcamy organizacje uczestniczące w konkursie Programu FIO 2019  do zapoznania się z kartą oceny oferty.

Karty oceny merytorycznej są dostępne dla oferentów uczestniczących w edycji 2019, w Systemie Obsługi Dotacji. Zostały przygotowane na podstawie ocen ekspertów wystawionych dla danej oferty po to, aby zapewnić jak najwyższą jakość merytoryczną oraz walor edukacyjny uzasadnień w karcie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu: Po rozstrzygnięciu konkursu Oferentom poprzez Generator zostanie udostępniona scalona karta oceny merytorycznej złożonej oferty. (…) Na podstawie decyzji komisji konkursowej oraz kart ocen przygotowanych przez ekspertów, NIW-CRSO dokonuje konsolidacji karty oceny, nie ingerując we wcześniej przyznaną liczbę punktów. (s. 20). Zgodnie z zapisami Regulaminu, karta oceny została zanonimizowana – dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane ekspertów oceniających poszczególne oferty nie będą ujawniane. (s. 20).

Karta oceny merytorycznej jest dostępna poprzez System Obsługi Dotacji pod adresem www.generator.niw.gov.pl

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 10 maja 2019 1:20:26
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 10 maja 2019 1:20:26
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 10 maja 2019 3:06:33