FIO 2019: udostępnienie kart oceny merytorycznej

30 kwietnia, 2019

W przyszłym tygodniu (6-12 maja 2019 r.) wszystkim Oferentom uczestniczącym w edycji 2019 FIO zostanie udostępniona karta oceny merytorycznej złożonej oferty.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, po rozstrzygnięciu konkursu Oferentom poprzez Generator zostanie udostępniona scalona karty oceny merytorycznej złożonej oferty. (…) Na podstawie decyzji komisji konkursowej oraz kart ocen przygotowanych przez ekspertów NIW-CRSO dokonuje konsolidacji karty oceny, nie ingerując we wcześniej przyznaną liczbę punktów. (s. 20)

Przedmiotowa karta oceny zostanie udostępniona wszystkim Oferentom w nadchodzącym tygodniu przez System Obsługi Dotacji pod adresem www.generator.niw.gov.pl

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Regulaminu, karta oceny będzie zanonimizowana – dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane ekspertów oceniających poszczególne oferty nie będą ujawniane. (s. 20).