FIO: ostatni moment na sprawozdanie za 2018 rok

28 stycznia, 2019

Czy Wasza organizacja realizowała projekt dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018? Jeśli tak, przypominamy, że 30 stycznia 2019 r. upływa termin na złożenie sprawozdania dla tych projektów, które realizowane było do 30 grudnia 2018 r. oraz dla projektów dwuletnich.

Sprawozdanie należy złożyć w wersji elektronicznej w Generatorze pod adresem:

https://fio.niw.gov.pl/edycja9/wniosek/login.php

Przy wypełnieniu sprawozdania mogą być pomoce wytyczne przekazane w trakcie webinarium dla beneficjentów FIO:

https://youtu.be/vWq_3uqdXKw?t=2750

Po złożeniu, sprawozdanie należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres:

Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa