Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022: wyniki oceny merytorycznej

17 listopada, 2022

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022.

 

W konkursie złożono łącznie 342 oferty. Jedna z ofert nie spełniła kryteriów formalnych.

 

Dofinansowanie uzyska:

  • w ramach Priorytetu 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach – 12 ofert
  • w ramach Priorytetu 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym i Priorytetu 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych– 128 ofert

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy będą realizować zadania służące rozwojowi różnych form aktywności młodzieży.

 

Głównym celem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne.