Gala Finałowa Konkursu Polka XXI wieku – Edycja 2024

11 marca, 2024

Polka XXI 2024

 

 

8 marca w Villi Foksal w Warszawie odbyła Uroczysta Gala Konkursu Polka XXI wieku, podczas której zostały nagrodzone Polki, które znacząco wyróżniły się swoją aktywną działalnością na wielu płaszczyznach. W Gali wziął udział Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor NIW-CRSO, który wręczył nagrodę w kategorii „Działalność społeczna”.

 

 

W ogólnopolskim Konkursie Polka XXI wieku nagradzane są polskie liderki działające na rzecz przedsiębiorczości, samorządu, edukacji, zdrowia, projektów społecznych, kultury, innowacji i nowych technologii. W konkursie mogła wziąć udział każda kobieta, która poprzez swoją działalność zawodową, społeczną, publiczną lub wolontariat znacząco wpływa na życie społeczne, niezależnie od zasięgu takiej działalności.

 

Podczas Gali zostały przyznane nagrody w 7 kategoriach: Przedsiębiorczość, Samorząd, Edukacja, Zdrowie, Działalność Społeczna, Innowacje i nowe technologie oraz Kultura.

 

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO wręczył nagrodę w kategorii „Działalność społeczna”, był również w zespole eksperckim Konkursu Polka XXI, a także oceniał nadesłane zgłoszenia. Na scenie z Panem Dyrektorem nagrodę wręczała Dorota Bojemska – Członek Kapituły.

 

W kategorii „Działalność społeczna” Kapituła konkursowa przyznała wyróżnienia dla następujących Liderek:

 • Greta Winkler – Prezes Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego odpowiedzialnej za markę Tato.Net
 • Katarzyna Dyńska-Kukulska – Prezes Fundacja MatkoweLove Wsparcie Wcześniaka
 • Izabela Śliwerska – Założycielka Fundacji Dobro się Niesie
 • Joanna Słowińska – Prezes Zarządu Fundacji Wolskie Stado
 • Laureatką została Agnieszka Pleti – działaczka społeczna, Prezes Fundacji Poland Business Run

W kategorii „Innowacje i Nowe Technologie” zostały wyróżnione:

 • Anetta Płatek Mielczarek
 • Dr hab. Magdalena Stobiński
 • Anna Potysz
 • Anna Czubowicz
 • Lauretką została Natalia Gębska

W kategorii „Przedsiębiorczość” zostały wyróżnione:

 • Joanna Rułkowska
 • Weronika Furtak
 • Laureatką została wyjątkowa Lidia Skudławska

W kategorii „Samorząd” zostały wyróżnione:

 • Katarzyna Gruszecka-Spychała
 • Monika Jantos
 • Laureatką została Karolina Zowczak- Burmistrz Miasta i Gminy Osieck

W kategorii „Zdrowie” Kapituła konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody Profesor Joannie Jackowskiej!

 

W kategorii „edukacja” zostały wyróżnione:

 • Barbara Halska
 • Wioletta Matusiak
 • Monika Kluza
 • Laureatką została Katarzyna Przybysz

W kategorii „kultura” zostały wyróżnione:

 • Kinga Przyborowska
 • Jolanta Janiec
 • Karolina Gryciuk
 • Laureatką została Magdalena Bąk

Szczególne podziękowania zostały również skierowane do Jadwigi Emilewicz, bez której nie byłoby projektu „Polka XXI wieku”.

 

Podczas wydarzenia odbył się również power speech –  dr n. med. Monika Łukasiewicz pt.: „Hormony kobiet są naprawdę ważne”, a o oprawę muzyczną piątkowego wieczoru zadbała Joanna Moro, a także Clara Falkowska.

 

fot. udostępnione przez Organizatora Fundację Projekt PL, autor zdjęć: Michał Wyszyński