Gala Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” – edycja 2020

17 lutego, 2021

„Radość wymaga wysiłku” (B. Skrzyński)

Para Prezydencka na scenie, w tle na ekranie z transmisji wicepremier Piotr Gliński

 

Podczas gali finałowej V edycji Nagrody Prezydenta RP ,,Dla Dobra Wspólnego” wyróżniono laureatów w czterech kategoriach: Człowiek-lider; Dzieło, przedsięwzięcie-projekt; Instytucja-organizacja, a także Nagroda specjalna im. Piotra Pawłowskiego. W Gali wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński oraz Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk, który zasiada w Kapitule Nagrody.

 

W skład  dwunastoosobowej Kapituły wchodzą przedstawiciele środowisk pozarządowych, akademickich i administracji publicznej powołani przez Prezydenta RP. Od 2019 roku w procesie nominowania kandydatów do Nagrody biorą także udział przedstawiciele środowisk pozarządowych oraz ciał dialogu obywatelskiego, w tym także wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego.

 

W swoim wystąpieniu wicepremier Piotr Gliński podkreślił znaczenie oddolnego zaangażowania obywateli w sprawnym funkcjonowaniu wspólnot oraz demokracji. Jego zdaniem nagroda „Dla Dobra Wspólnego” promuje wartości i działania potrzebne dla każdej wspólnoty, co dotyczy idei altruizmu, solidarności i miłości do bliźniego. Realizacja inicjatywy Pana Prezydenta jest częścią działań państwa polskiego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego polegających na m.in.: trzykrotnie wyższym finansowaniu, uruchomieniu pięciu nowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kolejnych w przygotowaniu, uproszczonych procedurach dostępu do środków publicznych, nowych instytucjach dialogu obywatelskiego, przyjaznej dla organizacji kultury współpracy kreowanej przez Narodowy Instytut Wolności, efektywny system wsparcia instytucjonalnego.

 

Statuetka w kategorii:  Człowiek – lider trafiła do Jakuba Wachnickiego, ratownika medycznego, inicjatora i organizatora akcji „Świadomość = Życie”.  Dotyczyła  ona na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, w ramach której od 2008 roku przeszkolono ponad 2000 dzieci z terenu województwa mazowieckiego. Laureat Nagrody był inicjatorem udanej akcji na rzecz pozyskania automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla popularnej wśród turystów miejscowości Jedlnia-Letnisko.

 

Fundacja Humanites otrzymała Nagrodę jako Instytucja-Organizacja. Jest ona znana z m.in. akcji 2 godziny dla rodziny”, skierowanej do pracodawców, instytucji i organizacji oraz ich pracowników w celu upowszechnienia w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny. Celem Fundacji jest podkreślenie znaczenia szerszego kontekstu współczesnych relacji rodzinnych.

 

Akcja Widzialna Ręka jako ruch społeczny w Radomiu została wyróżniona w kategorii Dzieło- Przedsięwzięcie Projekt. Jest to nieformalna grupa na portalu społecznościowym Facebook, w ramach której członkowie oferują bezinteresowną pomoc dla wszystkich osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie domowej.

 

Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego została przyznana śp. Bartłomiejowi Skrzyńskiemu, działaczowi społecznemu, dziennikarzowi, aktywiście, Pełnomocnikowi Prezydenta Wrocławia do spraw Osób Niepełnosprawnych, dyrektorowi biura „Wrocław bez barier”. Pomimo nieuleczalnej choroby działał na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami w swoim środowisku lokalnym.  Podczas Gali przywołane zostały słowa laureata „Radość wymaga wysiłku” – słowa ważące szczególnie w ustach osoby, która przemieniła swe ograniczenia w bezcenny dar poświęcenia złożony dla innych.

 

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego” została ustanowiona w 2016 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie patriotycznych postaw obywatelskich, budowania społeczeństwa obywatelskiego przy umacnianiu świadomości obywatelskiej. Nagroda ma również za zadanie zachęcić obywateli do aktywności obywatelskiej oraz podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. W ten sposób uhonorowani  są aktywiści, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę.