Gotowi na RODO – kampania informacyjna dla NGO

25 kwietnia, 2018

Dwie instytucje: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczęły kampanię informacyjną „Gotowi na RODO”, która jest skierowana specjalnie do organizacji pozarządowych. Celem działań informacyjnych jest przygotowanie ich do właściwego stosowania przepisów RODO, które od 25 maja 2018 r. jest stosowane przez wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Specyfika działalności instytucji III sektora powoduje zaś, że jest to dla nich szczególne wyzwanie.

– Organizacje pozarządowe przetwarzają ogromne ilości danych osobowych, w wielu przypadkach są to dane wrażliwe – mówi Klaudia Strzelecka, wiceprezes Stowarzyszenia Projekt Poznań. – Jednocześnie niewiele organizacji pozarządowych stać na kosztowne szkolenia czy usługi ekspertów,
którzy pomogą dostosować działalność do nowych przepisów.

W odpowiedzi na te potrzeby NIW oraz GIODO przygotowali kampanię „Gotowi na RODO”, dzięki
której organizacje pozarządowe będą mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat rozporządzenia
o ochronie danych i przygotować się do jego wdrożenia w swojej działalności. Pomocne w tym będą:
· otwarte bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych organizowane w całym kraju,
· bezpłatny podręcznik dostępny on-line,
· ogólnodostępna platforma informacyjna www.rodo.niw.gov.pl.

 

Jak tłumaczą organizatorzy, pomysł na działania edukacyjne w tym zakresie był naturalną odpowiedzią na potrzeby III sektora. – Nasz Instytut został powołany dla organizacji pozarządowych i służba tym podmiotom to nasz podstawowy obowiązek – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO. – Od kilku miesięcy odbieraliśmy sygnały, że RODO może być dużym problemem dla wielu fundacji czy stowarzyszeń. Nie mogliśmy ignorować tych głosów, więc uruchomiliśmy kampanię, do współtworzenia której zaprosiliśmy ekspertów GIODO, żeby zapewnić jej najwyższy merytoryczny poziom.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także wiedza, zdobyta dzięki współpracy z organami ochrony danych z innych państw, z krajowymi organizacjami społecznymi i branżowymi oraz wieloma innymi podmiotami to m. in. gwarancje najwyższego poziomu merytorycznego całego projektu.

RODO, które zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r., oznacza dużą zmianę w podejściu do ochrony danych osobowych. Choć nie zmienia w sposób istotny zasad ich przetwarzania, to dla wielu administratorów, którym przyznaje większą samodzielność, ale i odpowiedzialność za prowadzone działania, stanowi poważne wyzwanie. Dlatego od chwili oficjalnej prezentacji zmian, jakie Unia Europejska postanowiła wprowadzić w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, co miało miejsce w styczniu 2012 r., GIODO prowadzi liczne działania uświadamiające dotyczące nowych przepisów i ich istoty. Mając na względzie to, jak ważne jest zapewnienie właściwej ochrony danych przez organizacje pozarządowe, obecnie do tej grupy kierujemy specjalną kampanię edukacyjną organizowaną we współpracy z NIW – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wiele zawartych w RODO rozwiązań budzić będzie liczne wątpliwości, nie tylko w podmiotach III sektora, także po 25 maja 2018 r. i administratorzy danych będą potrzebowali wyjaśnień i wskazówek także po tym terminie – dodaje.

Organizatorzy deklarują, że właśnie z tego powodu kampania informacyjna „Gotowi na RODO” nie zakończy się 25 maja, ale będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach 2018 roku.