#gotowinaRODO: Gorzów Wielkopolski

10 maja, 2018

Szkolenie odbyło się 10 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie. Uczestników w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej powitał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który mówił o sektorze pozarządowym w województwie lubuskim. Wspomniał również o działaniach w regionie na rzecz zwiększania świadomości na temat wymogów RODO. Z kolei Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Jachimowicz przedstawił powody powołania i zadania postawione przed NIW – CRSO.
W trakcie zasadniczej części szkolenia dyrektor Piotr Drobek z Biura GIODO przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące RODO oraz odpowiadał na pytania uczestników.

Dziękujemy gospodarzom za gościnę, a przedstawicielom organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego za zadawanie pytań i dzielenie się doświadczeniami!