#gotowinaRODO: Wrocław

18 maja, 2018

Liczba uczestników szkolenia we Wrocławiu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Na szkoleniu w Izbie Administracji Skarbowej, które odbyło się 18 maja, pojawiło się ponad 230 osób! Wszystkich przywitał Wojewoda Dolnośląski Paweł Marek Hreniak, życząc uczestnikom owocnego szkolenia i spokojnego podejścia do wdrażania RODO w organizacjach.

Część główną spotkania poprowadził Dyrektor Piotr Drobek z Biura GIODO, który przedstawił najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia i odniósł się do mitów na temat wymogów, jakie niesie ze sobą RODO.

Dziękujemy Urzędowi Wojewódzkiemu i Izbie Administracji Skarbowej za wsparcie w organizacji spotkania. Cieszy nas tak duże zainteresowanie szkoleniem ze strony organizacji pozarządowych!