Gratulacje z okazji przyznania ZHP tytułu gospodarza Światowego Jamboree Skautowego 2027

31 sierpnia, 2021

Druh

Grzegorz Woźniak

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

Druhu Naczelniku,

 

składam na Pana ręce gratulacje z okazji przyznania Związkowi Harcerstwa Polskiego tytułu gospodarza 26. Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku.

Możliwość zorganizowania wydarzenia tej rangi to ogromne wyróżnienie i sukces ZHP, a jednocześnie świetna okazja do promowania całego polskiego ruchu harcerskiego, w tym również wszystkich organizacji objętych wsparciem z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Ufam, że na Jamboree znajdzie się reprezentacja wszystkich nurtów polskiego harcerstwa, w tym także organizacji działających wśród Polaków i Polonii.

Z radością przyjąłem informację, że miejscem spotkania skautów z całego świata będzie malowniczo położona Wyspa Sobiszewska, która znajduje się w granicach jakże ważnego dla nas Gdańska – symbolu wolności i narodzin pierwszego Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jestem przekonany, że to wyjątkowe miejsce będzie stanowić doskonałą przestrzeń do dyskusji na temat polskiego i międzynarodowego ruchu harcerskiego. Wyrażam nadzieję, że jednym z licznych tematów poruszanych w trakcie Jamboree 2027 będzie udział ruchu harcerskiego w kształtowaniu rzeczywistości społecznej oraz jego obecność w kształtowaniu polityk publicznych państw reprezentowanych na Jamboree.

Hasło przewodnie kandydatury ZHP to bravely, czyli odważnie. Gratuluję śmiałości pomysłu tym, którzy przed laty wymyślili Jamboree w Polsce i odwagi wszystkim zaangażowanym w organizację tego niesamowitego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że Światowe Jamboree 2027 będzie przygodą dla tysięcy młodych ludzi z całego świata oraz dobrze wykorzystaną szansą do rozwoju całego ruchu harcerskiego w Polsce.

Czuwaj! – z wyrazami szacunku,

Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor

Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego