I Kongres Kształcenia Dualnego. Specjalne wyróżnienie dla Dyrektora NIW-CRSO

9 grudnia, 2022

Przedstawiciele władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji związanych z biznesem i szkolnictwem zawodowym wzięli udział w I Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się dziś (8 grudnia) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

 

Kongres Kształcenia Dualnego to pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem była debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy. W związku z pogłębiającym się problemem braku profesjonalnej kadry w polskiej gospodarce takie wydarzenia są bardzo potrzebne. Organizatorzy Kongresu mają nadzieję, że rozmowy zaowocują efektywnym działaniem na rzecz upowszechniania, promocji i rozwoju polskiego modelu kształcenia dualnego.

– Narodowy Instytut Wolności od dwóch lat realizuje program Polski Inkubator Rzemiosła, którego najistotniejszym elementem jest wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji rzemieślniczych. Są one jednymi z najważniejszych tematów dzisiejszego Kongresu Kształcenia Dualnego – podkreślał Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk.

Wziął on udział w panelu pt. „Razem na rzecz kształcenia dualnego. Współpraca międzysektorowa”.

 

– Narodowy Instytut Wolności ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju. Myślę że ta współpraca powinna w dalszej perspektywie przebiegać także w innych płaszczyznach, w innych liniach razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, aby te potrzeby, które są w tej chwili adresowane w Programie Polski Inkubator Rzemiosła w jeszcze lepszy sposób kierować do Państwa instytucji, organizacji, aby ten program służył z większym powodzeniem realizacjom przedsięwzięć – mówił Dyrektor Instytutu.

 

Podczas I Kongresu Kształcenia Dualnego Wojciech Kaczmarczyk został wyróżniony specjalną nagrodą. To Anioł Kształcenia Dualnego, ufundowany i wykonany przez Jacka Trelę – Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.