II Kongres Kształcenia Dualnego

15 września, 2023

„Najważniejszą sprawą o której warto powiedzieć jest to, że odzyskujemy kształcenie dualne, odzyskujemy kształcenie branżowe, które także niestety przechodziło olbrzymi kryzys. Przypomnijmy – w 1990 roku 43% udziału uczniów w szkołach branżowych spadło do kilkunastu procent. Olbrzymi obszar polskiego dziedzictwa był zagrożony, bo nie miał kontynuatorów, ludzi którzy przez kształcenie dualne zdobywają bardzo wyjątkowe umiejętności. To są umiejętności mistrzowskie na końcu tego procesu” – podkreślił  Profesor Piotr Gliński podczas II Kongresu Kształcenia Dualnego.

 

W czwartek 14 września br. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dobył się II Kongres Kształcenia Dualnego, zorganizowany przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery. W ramach wydarzenia miały miejsce trzy panele dyskusyjne:

 

 • I PANEL DYSKUSYJNY: KSZTAŁCENIE DUALNE W POLSCE – INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY
 • II PANEL DYSKUSYJNY: KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM – JAK TO SIĘ ROBI?
 • III PANEL DYSKUSYJNY: POWIATY – DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY GOSPODARKI I EDUKACJI I JAK POWINNO BYĆ PROWADZONE DORADZTWO ZAWODOWE W „POLSCE POWIATOWEJ”?

Wydarzenie rozpoczęło się od przyznania nagrody „Anioły Kształcenia Dualnego”. Nagrodzeni zostali Minister Marlena Maląg oraz Profesor Piotr Gliński.

 

„Muszę jedną rzecz wyjaśnić. Myślałem, że to ja będę wręczał nagrody, a nie odbierał. Czynni politycy raczej nie powinni otrzymywać nagród, co nie znaczy, że nie dziękuję. My jesteśmy od ciężkiej pracy i po to jesteśmy politykami, żeby realizować dobro publiczne i z tego mamy być rozliczani” – zaznaczył Profesor Piotr Gliński po odebraniu nagrody „Anioły Kształcenia Dualnego”.

 

W imieniu Minister Marleny Maląg nagrodę odebrał Minister Paweł Wdówik, który na wstępie powiedział kilka słów na temat znaczenia bieżącego wydarzenia. „Kwestia, która nas tu gromadzi jest czymś więcej niż tylko działaniem gospodarczym. Patrzę także na kwestie kształcenia z perspektywy tego, co ono daje młodym ludziom i jak pomaga odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości […]. To co w tej chwili się dzieje, to przywrócenie tej szansy na wybór ścieżki, w której młody człowiek znajdzie spełnienie i zabezpieczenie od strony materialnej dla swojego życia i swojej rodziny”.

 

„Rekordowo niska, bo wynosząca zaledwie 5% stopa bezrobocia rejestrowanego jest powodem do radości, ale tak dobra sytuacja na rynku pracy niesie za sobą również wyzwania. Jednym z nich jest właśnie zapewnienie udziału wysokiej jakości specjalistów sprawnie poruszających się wśród nowoczesnych technologii i zdolnych do stałej adaptacji do wymogów współczesnego świata. Zdając sobie sprawę z faktu, że dualny system kształcenia jest bardzo ceniony ze względu na bezpośredni kontakt ucznia z przedsiębiorstwem, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz umożliwienie uczniom płynnego przejścia od nauki w szkole do aktywności na rynku pracy, zwiększamy środki z funduszu pracy na jego rozwój. Uruchomiliśmy także prowadzony wspólnie z urzędami pracy projekt pilotażowy pn. Czas na młodych. Punkty doradztwa dla młodzieży” – odczytał Minister Paweł Wdówik z listu napisanego przez Minister Marlenę Maląg.

 

„Dobrze, że się  mówi o rzemiośle, kształceniu dualnym, różnych metodach aby przywrócić godność temu kształceniu. Należy zmienić patrzenie, że jest to gorsza droga, a wręcz przeciwnie. Powinna to być kuźnia talentów. Myślę, że pokazywanie w mediach tych wydarzeń to element promocji rzemiosła i kształcenia dualnego. Dobrze by było, gdyby tych wydarzeń było więcej, żeby w społeczeństwie ranga rzemiosła i zawodów rzemieślniczych odpowiednio wzrastała. Ważne jest również, żeby różne podmioty organizujące przedsięwzięcia nie tylko widziały się nawzajem, ale także uczestniczyły, aby były to wspólne przedsięwzięcia” – stwierdził w czasie II Panelu dyskusyjnego Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji