II kwietniowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

25 kwietnia, 2019

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) 25 kwietnia 2019 roku zaktualizował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku.

Do poprzedniego wykazu (zaktualizowanego 1o kwietnia 2019 roku), który zawierał 8 992 organizacje pożytku publicznego, zostało dodanych 6 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 998 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdf, xlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w połowie maja.

Podstawa prawna

Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).