„Spotkanie ludzi o pięknych sercach”. II Ogólnopolskie Targi NGO-EXPO rozpoczęte!

29 czerwca, 2023

170 stoisk, 2 hale wystawiennicze, 24 warsztaty realizowane w 3 strefach tematycznych, setki uczestników. Rozpoczęły się II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Do Kielc przyjechali działacze społeczni z całego kraju, aby zaprezentować swój dorobek, wymienić się doświadczeniami, skorzystać z porad i lekcji ekspertów zajmujących się NGO.

 

Występ Zespołu Ludowego Ziemi Piotrkowskiej Piotrkowianie zainaugurował II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Wydarzenie odbywa się w centrum wystawienniczym Targi Kielce i jest największym tego typu w kraju.

 

– W 2019 roku, kiedy Fundacja im. Stefana Artwińskiego zorganizowała w Kielcach Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych na dużo mniejszej przestrzeni pojawiło się kilka organizacji pozarządowych, które pokazały swój dorobek. Ten Kongres stał u podstaw pomysłu, aby organizacje pozarządowe mogły w szerszej skali, w ogólnopolskim wymiarze cyklicznie pokazywać dorobek swojej działalności. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym nie tylko będą mogły spotkać się, rozmawiać ze sobą, ale także pokazać efekty swojej pracy, uczestniczyć w warsztatach, uczyć się od siebie nawzajem, nawiązywać kontakty, tworzyć przestrzeń do współpracy w realizacji dużych programów społecznych i obywatelskich. W ubiegłym roku właśnie tutaj zorganizowaliśmy pierwsze Ogólnopolskie Targi NGO-EXPO, a teraz jesteśmy na drugich Targach. Widać, że impreza się rozwija, bo ponad dwukrotnie więcej organizacji uczestniczy w dzisiejszym wydarzeniu – mówił podczas oficjalnego otwarcia Targów, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, który jest współorganizatorem wydarzenia.

 

W drugiej edycji Targów, które potrwają do jutra na ponad dziesięciu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej swoje osiągnięcia prezentuje ponad 170 organizacji pozarządowych z kraju. W wydarzeniu udział bierze 3 tysiące członków fundacji, stowarzyszeń, zakładów aktywności, kół gospodyń oraz wiele innych organizacji zrzeszających społeczników. Są także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, reprezentanci instytucji, które współpracują z III sektorem.

 

II Targi NGO-EXPO odbywają się pod Honorowym Patronatem prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, który do uczestników imprezy skierował list. Odczytał go Jarosław Czuba, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Organizacje pozarządowe są podstawą funkcjonowania demokracji. Bez organizacji oddolnie tworzonych przez obywateli, a w związku z tym bez świadomości obywatelskiej nie funkcjonowalibyśmy sensownie jako wspólnota narodowa, kulturowa, nie mielibyśmy także perspektyw rozwojowych. Jakość życia Polski i Polaków byłaby znacznie niższa. (…) Organizacje pozarządowe pracują ciężko wokół zadań, potrzeb, wartości, interesów, które leżą u podstaw ich powstania i funkcjonowania. Dziś mamy poczucie, że są wyposażonew odpowiednie zasoby, żeby podołać wyzwaniom, które stawia przed nimi współczesny świat. W 2017 roku, kiedy obok Komitetu do spraw Pożytku Publicznego utworzony został Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego istniał tylko jeden, znany od kilkunastu lat program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Obecnie mamy dziewięć programów – zarówno docierających horyzontalnie do trzeciego sektora, jak też adresowanych do konkretnych branż sektora i będących odpowiedzią na ich potrzeby. Aktualnie kończymy prace nad uruchomieniem nowej ścieżki konkursowej, która powstaje w ramach rządowego Programu Korpus Solidarności – napisał prof. Piotr Gliński.

PRZEYCZTAJ PEŁNĄ TREŚĆ LISTU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DS. POŻYTKU PUBLICZNEGO, PROF. PIOTRA GLIŃSKIEGO

– Chciałem podziękować organizatorom za to, że po raz drugi udało się zaprosić do Kielc najaktywniejszych mieszkańców naszego kraju, żeby zaprezentowali swoje dokonania i pracę w swoich małych ojczyznach, a  tych najaktywniejszych mieszkańców naszego kraju bardzo serdecznie witam na gościnnej ziemi świętokrzyskiej i dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie – mówił obecny na wydarzeniu Rafał Nowak, Wicewojewoda Świętokrzyski.

 

– Jesteście wielkim bogactwem naszego kraju, nasze społeczeństwo ma z Was wielki pożytek publiczny – powiedział do przedstawicieli III sektora, Senator Krzysztof Słoń.

 

– My – urzędnicy różnego szczebla, a przede wszystkim mieszkańcy, obywatele naszej ziemi nie wyobrażamy sobie już funkcjonowania i realizacji zadań bez was – bez stowarzyszeń, organizacji, kół, ochotniczych straży pożarnych. Cechuje was profesjonalizm, podejście niezwykle eksperckie – podkreślał Poseł Bartłomiej Dorywalski.

 

– Tutaj widać, jak wiele osób czyni swoiste dobro społeczne, jak duża jest tego skala. 174 organizacje, które znalazły się na Targach dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności, po to żeby twórczo opowiadać o swojej aktywności, a przede wszystkim wymieniać się dobrymi praktykami – mówił Prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które jest partnerem Targów.

 

Obecny na wydarzeniu Piotr Mazurek, Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności przekazał szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Młodzieżowego – jednego z programów wsparcia, którym zarządza Narodowy Instytut Wolności. – Ten program to ponad 200 milionów złotych przeznaczonych z budżetu państwa na wspieranie działalności młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, samorządów uczniowskich i akademickich, kół naukowych, organizacji uczelnianych, organizacji pozarządowych, które mają charakter młodzieżowy albo działają dla młodego pokolenia – tłumaczył Piotr Mazurek, Przewodniczący Rady NIW-CRSO.

 

– Ten rok pokazał, że organizacja Targów to był strzał w dziesiątkę. To, że tak dużo osób jest zainteresowanych uczestnictwem jako wystawca lub jako zwiedzający świadczy, że ta impreza ma sens – podkreślał Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce S. A.

 

– Chciałam wyrazić nasza olbrzymią wdzięczność, że mogliśmy dostąpić zaszczytu i stać się częścią tej ważnej inicjatywy, która jest skierowana do społeczników, czyli do ludzi o pięknych sercach – powiedziała Magdalena Stryja, Rzecznik Prasowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest jednym z partnerów imprezy.

 

Po oficjalnym rozpoczęciu Targów uczestnicy zostali zaproszeni na część warsztatowo-szkoleniową, która odbywa się w ramach 3 stref tematycznych: artystycznej, aktywnie lokalnej oraz KGW i organizacji pomocowych. Na chętnych czekają różnorodne warsztaty, m.in. z pierwszej pomocy, tworzenia stron internetowych, doświadczania niepełnosprawności i błędów komunikacji,  a także zabawa z wodzirejem, występy KGW, spotkania integracyjne.

 

Coś dla siebie znajdą też najmłodsi uczestnicy wydarzenia. Z myślą o nich stworzona została strefa zabaw.

 

Pierwszy dzień Targów zakończy koncert „,Ku pokrzepieniu serc o niepodległości Ziemi Świętokrzyskiej”.

 

Targi NGO-EXPO będą miały swój dalszy ciąg jutro. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: https://targingo.pl/

 

W wydarzeniu wzięli udział

Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności,

Jarosław Czuba – Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

prof. Rafał Wiśniewski – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury,

Krzysztof Słoń – Senator RP,

dr Bartłomiej Dorywalski – Poseł na Sejm RP,

Piotr Mazurek – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności,

Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce,

Magdalena Stryja – Rzecznik prasowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Fundacja im. Stefana Artwińskiego oraz Fundacja Muza Dei. Partnerami oraz partnerami strategicznymi: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza należąca do Grupy Orlen, Fundacja PKO, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, PKO Bank Polski, Poczta Polska, Targi Kielce oraz SmartSide Multimedia.