III Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

27 września, 2021

23 września odbył się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. Stefana Artwińskiego. W wydarzeniu wzięli udział działacze reprezentujący 116 świętokrzyskich organizacji pozarządowych. Odbyły się także panele dyskusyjne poświęcone konkretnym zagadnieniom, istotnym dla rozwoju III sektor w Polsce.

 

Jednym z elementów programu było inauguracyjne wystąpienie Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciecha Kaczmarczyka, który wspominał o tym, jak istotna jest współpraca NGO z samorządami terytorialnymi, a także opisywał dotychczasową działalność Instytutu, powołując się m.in. na trzykrotny wzrost kwoty przekazywanej organizacjom obywatelskim w ciągu ostatnich 4 lat. Dyrektor uczestniczył również w głównej debacie Kongresu na temat działalności organizacji społecznych w czasach pandemii.

 

W trzech panelach dyskusyjnych brali udział także pracownicy Instytutu. Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych wystąpił w dyskusji pt. „Organizacje pozarządowe przyjazne osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”, Dariusz Pietrowski, kierownik Biura Programu Korpusu Solidarności wziął udział w rozmowie poświęconej zagadnieniu „Zatrudnienie czy wolontariat w organizacjach pozarządowych”, a starszy specjalista Biura Programów Horyzontalnych, Adam Kułanowski był uczestnikiem panelu o nazwie „Wpływ małych organizacji pozarządowych na rozwój społeczności lokalnych”.

W ramach wydarzenia odbywały się również targi, na których organizacje mogły przedstawić swoje inicjatywy. Stoisko Narodowego Instytutu Wolności cieszyło się dużym zainteresowaniem i wielu lokalnych działaczy uzyskało informację o formach możliwego wsparcia. Swoją działalność zaprezentowało także kilku beneficjentów programów Instytutu.

Kongres był objęty honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego – prof. Piotra Glińskiego.