Inauguracja Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego 2024

10 maja, 2024

Fot Fundacja im Stefana Artwińskiego

9 maja br. w sali konferencyjnej „Okrąglak” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, odbyła się inauguracja Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W spotkaniu na temat możliwości pozyskania środków dla organizacji pozarządowych, uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wziął udział również Michał Braun dyrektor NIW-CRSO, który opowiedział m.in. o aktualnych programach dotacyjnych Instytutu.

Gości na czwartkowym wydarzeniu przywitał Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski, po którym głos zabrał Michał Piasecki Pełnomocnik Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podczas spotkania głos zabrał również Michał Braun dyrektor NIW-CRSO, który na początku swojej wypowiedzi nawiązał do Agnieszki Buczyńskiej Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Michał Braun podkreślił że: „Zadaniem Pani Minister, jakie wybrzmiało już na samym początku, nawet w expose Premiera było to, żeby łączyć, żeby budować wspólnotę. Żeby organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszym bardzo spolaryzowanym świecie, nie tylko w Polsce, łączyć, budować jako jeden ważny sektor, który rozwija społeczeństwo obywatelskie, a ostatecznie rozwija nasz kraj”. Zaznaczył również: „Z Panią Minister tworzymy wiele działań związanych z sektorem, powstały już grupy robocze, które zaczynają prace za dwa tygodnie. Grupa robocza ds. usprawnień czy uproszczeń prawnych, grupa robocza ds. rozwoju wolontariatu i rozwoju partycypacji”. Wspomniał także o Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która przedstawiła 100 konkretnych postulatów uproszczeń prawnych nad którymi trwają prace, a także o serii Okrągłych Stołów ds. Pożytku Publicznego – spotkaniach, których celem są zmiany przepisów prawa. Opowiedział również o Narodowym Instytucie Wolności, m.in. o nowych narzędziach wspierających organizacje pozarządowe, Akademii NIW, naborze ekspertów oceniających wnioski, Komitetach Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów NIW-CRSO czy nowej Radzie NIW-CRSO. Przybliżył również słuchaczom programy, którymi zarządza NIW-CRSO. Przypomniał również o zmianach – zapewnieniu transparentności działania Instytutu, zwiększeniu roli organizacji pozarządowych w zarządzaniu Instytucją i zapobieganiu konfliktowi interesów.

Organizatorami wydarzenia był Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a także Fundacja imienia Stefana Artwińskiego.