Informacja o terminie ogłoszenia wyników oceny wniosków w konkursach NOWEFIO oraz PROO, edycja 2022

10 maja, 2022

W związku z trwającą oceną merytoryczną ofert i wniosków złożonych w edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO) oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości ocen merytorycznych oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu NOWEFIO, zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursów.

 

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest do 23 maja 2022 r.