Przedłużony nabór wniosków w PWRUL!

19 października, 2020

Informacja o wprowadzeniu zmiany w Regulaminie Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030, Edycja 2020

Ze względu na zgłoszenia spływające do NIW-CRSO od dnia 13 października 2020 r. od organizacji pozarządowych postulujące wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zmianie Regulaminu Konkursu i przedłużeniu naboru wniosków w ramach tego do dnia 23 października 2020 r. do godziny 9:00.