Informacja o wydłużeniu terminu naboru do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

10 lipca, 2024

wydłużenie terminu naboru Rada Organizacji Pozarządowych ds Prezydencji Polski w Radzie UE

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej informują, o wydłużeniu terminu naboru kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Przyczyną wydłużenia ogłoszenia są pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru oraz kryteriów zgłaszania kandydatur.

Zakres zmian:

1.
Poparcie kandydatury: Poparcie kandydatury musi być potwierdzone przez min. 10 organizacji pozarządowych, lub min. 3 federacje organizacji pozarządowych. Dokumenty w dowolnej formie (brak wzoru), należy załączyć do formularza zgłoszeniowego i przesłać na adres: kontakt@niw.gov.pl. Poparcie należy potwierdzić:
  • dokumentem w wersji elektronicznej, na którym został złożony dowolny elektroniczny podpis przez osoby uprawnione ze strony danej organizacji lub federacji,

lub

 

  • skanem dokumentu, na którym widnieje odręczny podpis osób uprawnionych ze strony organizacji lub federacji,

lub

  • mejlem, który został przesłany przez osoby uprawnione ze strony organizacji lub federacji.
2.
Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy: Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi poparcie należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl. Kwestionariusz należy podpisać dowolnym elektronicznym podpisem, lub przesłać skan odręcznie podpisanego kwestionariusza.
3.
Terminy:
  • Etap 1.: Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 19.07.2024 r.
  • Etap 2.: Weryfikacja zgłoszonych kandydatur odbędzie się od 22.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

Wszystkie pozostałe zasady naboru oraz tryb zgłoszeń pozostają bez zmian.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres kontakt@niw.gov.pl. Każdy kandydat/kandydatka muszą mieć świadomość, że formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być przekazany osobom wnioskującym o dostęp w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

 

Dziękujemy za zainteresowanie i zachęcamy do składania zgłoszeń.

Załączniki: