Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2019

12 grudnia, 2019

Ze względu na duże zainteresowanie i konieczność procedowania umów w sposób umożliwiający Beneficjentom wydatkowanie środków do 31 grudnia 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2019. Przedmiotowe wnioski można będzie składać do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Wszystkie organizacje, które nie zdążą wziąć udziału w tegorocznej edycji konkursu, zapraszamy do udziału w edycji przyszłorocznej, która wystartuje w I kwartale 2020 r.