Informator Ochoty i Włoch publikuje sprostowanie NIW-CRSO

21 marca, 2023

7 marca redakcja Informatora Ochoty i Włoch opublikowała materiał pt. „Hejt plus we Włochach”, który bazował na tekście pt. „Hejt plus” pierwotnie opublikowanym w tygodniku „Newsweek”. W obydwu artykułach podano nieprawdziwe informacje. Na żądanie Dyrektora NIW-CRSO redakcja Informatora opublikowała sprostowanie: https://iochota.pl/artykul/sprostowanie-do-artykulu/1414841