Innowacje w największym konkursie dla NGO

21 marca, 2018


Tegoroczna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otwiera nowe możliwości dla oddolnych, społecznych przedsięwzięć. Dzięki zniesieniu barier formalnych i finansowych środki trafią
do większej liczby niezależnych organizacji o rosnącym potencjale, prowadzących działania na rzecz lokalnej społeczności.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to największy program wsparcia oddolnych inicjatyw finansowany z polskiego budżetu, w którym organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty po raz 14. W tym roku pula dotacji wynosi prawie 60 mln zł. FIO 2018 to także szereg zmian, które wyrównują szanse w dostępie do środków dla rozwiniętych organizacji i tych, które dopiero budują swój potencjał.

Co nowego?

Oto co zmienia się w najnowszej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

 • Po raz pierwszy w historii nie jest wymagany wkład własny – do tej pory organizacje musiały samodzielnie pozyskiwać część środków (ok. 10-20% dotacji), żeby otrzymać dotację.
 • Po raz pierwszy w historii FIO organizacje mogą przeznaczyć część dotacji (maks. 20%)
  na własny rozwój
  . To praktyka, która jest standardem na Zachodzie – pozwala ona pokonać organizacjom barierę finansową i przeznaczyć część środków na takie działania, jak szkolenia, czynsz za siedzibę czy zakup sprzętu.
 • Dodatkowa szansa dla małych organizacji, z małych miast i z małym budżetem:
 • dodatkowe punkty dla organizacji z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców,
 • dodatkowe punkty dla organizacji z mniejszym budżetem,
 • Otwarcie konkursu dla nowych inicjatyw, które nie otrzymywały do tej pory dotacji FIO
  – takie podmioty otrzymają dodatkowe punkty.
 • Po raz pierwszy organizacje mogą uzyskać tak wysokie dotacje – wcześniej w danym roku organizacja mogła otrzymać maksymalnie 100 000 zł (teraz w danym roku jest to 200/500 tys. zł, w zależności od priorytetu).
 • Dodatkowe punkty dla projektów, które dotyczą 100-lecia odzyskania niepodległości.
 • Bardziej przyjazne procedury FIO:
 • rozliczanie przez merytoryczne rezultaty,
 • do oferty nie dołącza się żadnych załączników,
 • wymagamy oświadczeń, a nie zaświadczeń,
 • zmniejszenie liczby kryteriów formalnych oceny: z 8 na 2,
 • Otwarcie puli ekspertów oceniających wnioski na nowych specjalistów spoza dotychczasowego grona. Dzięki zmianom w procedurze oceny wniosków będą mogli dokonywać również doświadczeni w działalności społecznej fachowcy, którzy nie oceniali wcześniej wniosków FIO.
Wsparcie dla małych organizacji

Jedną z najważniejszych modyfikacji tegorocznej edycji jest położenie akcentu na wyrównywanie szans i wsparcie dla małych organizacji lub działających w małych miejscowościach. Nie oznacza to jednak zamknięcia możliwości pozyskania dotacji dla organizacji z większych ośrodków miejskich. Jeśli dany podmiot pochodzi z miejscowości mniejszej niż 25 tys. mieszkańców, może uzyskać dodatkowe 5 punktów z 40 punktów, które można otrzymać w ramach oceny strategicznej.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to najważniejszy program dla polskich organizacji pozarządowych. Jednocześnie wiele podmiotów mówiło nam o barierach, które są nie do przeskoczenia, np. dotyczących wkładu własnego – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, organizatora konkursu. – Dlatego wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, czynimy z FIO jeszcze bardziej przystępne narzędzie do krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego.

Kontakt dla mediów:

Jan Zujewicz

Kierownik Biura Komunikacji i Promocji

+48 601 901 214  |  media@niw.gov.pl