Już są – wyniki FIO 2019

29 marca, 2019

Na ten moment czekało ponad 3 tys. organizacji! Poniżej publikujemy listy rankingowe dla poszczególnych priorytetów. W tegorocznej edycji FIO złożono 3276 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 3 priorytetów:

II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 218 ofert:, 141 w priorytecie II, 52 w priorytecie III oraz 25 w priorytecie IV.

Punktacja dla każdego Priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście. Przypominamy, że zgodnie z tegorocznym Regulaminem konkursu, o miejscu w rankingu decydowała najpierw ocena pomysłu na projekt, a dopiero później ocena punktowa.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele biura Programu FIO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2019 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Lista rankingowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS

Lista rankingowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 3 – pobierz  PDF XLS

Lista rankingowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS

Lista rezerwowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS

Lista Ofert negatywnych merytorycznie – pobierz PDF XLS