Karty oceny merytorycznej FIO 2020 już dostępne

9 kwietnia, 2020

W Systemie Obsługi Dotacji udostępniliśmy karty oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu Programu FIO, edycja 2020.  Zapraszamy organizacje uczestniczące w naborze do zapoznania się z oceną ekspertów.  

Karty oceny merytorycznej są dostępne dla oferentów uczestniczących w edycji 2020, w Systemie Obsługi Dotacji. Karty zostały przygotowane na bazie ocen przyznanych przez ekspertów dla danej oferty i posiadają walor edukacyjno-informacyjny, który może być wykorzystany w procesie składnia wniosków w kolejnych konkursach.

Zgodnie z Regulaminem konkursu: Po rozstrzygnięciu konkursu Oferentom poprzez System Obsługi Dotacji zostanie udostępniona skonsolidowana karta oceny merytorycznej złożonej oferty. (…) Na podstawie decyzji komisji konkursowej oraz kart ocen przygotowanych przez ekspertów, NIW-CRSO dokonuje konsolidacji karty oceny, nie ingerując we wcześniej przyznaną liczbę punktów. (s. 19). Zgodnie z zapisami Regulaminu: Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane ekspertów oceniających poszczególne oferty nie będą ujawniane. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów (s.18)

Karta oceny merytorycznej jest dostępna poprzez System Obsługi Dotacji pod adresem www.generator.niw.gov.pl